13 April 2008

Islam Hadhari

Di Malaysia, jikalau sesiapa ingin memeluk agama Islam perlu:
  1. 1. Mengucap syahadah.
  2. 2. Memberitahu keluarga (dan mendapat kebenaran mereka?).
Apakah ini konsep baru Islam Hadhari?.

Apa pendapat rakan rakan ulamak ku?.

No comments: