20 May 2008

Mahathir's Judiciary Commission

Baru baru ini, Pak Lah cuba mengembalikan kekuasaan pihak kehakiman dengan menubuhkan 'Judiciary Commission'. Tetapi pada zaman Mahathir, JC telah pun berfungsi tanpa pengetahuan ramai.

Ahli ahli JC terdiri daripada:
  1. Vincent Tan :v
  2. Tengku Adnan :v
  3. VK Linggam :v
Hanya sekarang baru kita tahu siapa kuasa kuasa disebalik pemilihan para para hakim kita dizaman Mahathir.

No comments: